Algemene voorwaarden

TITUS Events organiseert hardloop- en hardloopgerelateerde evenementen. Deelname aan deze evenementen is volledig op eigen risico. TITUS Events kan niet aansprakelijk gesteld worden aan schade, letsel of diefstal tijdens deelname aan een van de evenementen of loopgroepen.

Lidmaatschap aan de loopgroep of cursus hardlopen en inschrijving voor een van de evenementen van TITUS Events is bindend. Er kan geen restitutie van geld gevraagd worden wanneer men wil afzien van deelname na opgave. Lidmaatschap aan de loopgroep geldt voor 1 jaar. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden tenminste 4 weken voor de datum einde van het jaarlidmaatschap. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd d.m.v. automatische incasso.